خدمات و تعرفه ها

تک ستاره مخاطبان خود باشید

آژانس دیجیتال مارکتینگ بانوی هدف با تکیه بر دانش روز دنیا و تعهد ذاتی به عمگرایی خدمات دیجیتال مارکتینگ بر پایه اصول زیر انجام می دهد. 

1- آنالیز محصول و خدمات کسب و کار شما

2- تعیین پرسونای مشتری 

3- تحلیل رقبا

4- بررسی استراتژی قیمت گذاری 

5- تعیین اهداف بر اساس بودجه تعیینی 

6- ارائه خدمت منطبق به OKR 

قیمت خدمات دیجیتال مارکتینگ

موفقیت راهی است که از آگاهی می گذرد برای مشاوره تماس بگیرید.

خدمات و تعرفه
به بالای صفحه بردن