پکیج خدمات سئو

7,000,000 تومان20,000,000 تومان تومان

پلن برنزی ( شرکتی )

در این پکیج بانوی هدف 1-3 کلمه کلیدی برای شما انتخاب می شود که سختی کلمه آن بین 10-15 باشد و این می تواند کار شما را شدیدا آسان تر کند. در پلن برنزی تعداد 20 عدد محتوا در سال به همراه اجرای پلن 18 ماهه و پشتیبانی لیدی تارگت در یافت خواهید کرد.

خدمات سئو وبسایت

پلن نقره ای (فروشگاهی)

در این پکیج بانوی هدف 3-5 کلمه کلیدی برای شما انتخاب می شود که سختی کلمه آن بین 15-20 باشد و این می تواند کار شما را شدیدا آسان تر کند. در پلن نقره‌ای تعداد 30 عدد محتوا در سال به همراه اجرای پلن14 ماهه و پشتیبانی لیدی تارگت در یافت خواهید کرد. توجه کنید در این پکیج نسبت به پکیج نقره‌ای ظرف مدت کوتاه تری نتیجه خواهید گرفت.

پلن طلایی ( رقابتی )

در این پکیج بانوی هدف 10-5 کلمه کلیدی برای شما انتخاب می شود که سختی کلمه آن بین 15-20 باشد و این می تواند کار شما را شدیدا آسان تر کند. در پلن طلایی تعداد 60 عدد محتوا در سال به همراه اجرای پلن 12 ماهه و پشتیبانی لیدی تارگت دریافت خواهید کرد. توجه کنید در این پکیج نسبت به پکیج نقره‌ای ظرف مدت کوتاه‌تری نتیجه خواهید گرفت و همچنین محتوای بیشتری نیز دریافت می کنید.

سئو و بهینه سازی سایت

پلن الماسی ( سازمانی )

در این پکیج بانوی هدف 10-15 کلمه کلیدی برای شما انتخاب می شود که سختی کلمه آن بین 15-20 باشد و این می تواند کار شما را شدیدا آسان تر کند. در پلن الماسی تعداد 100 عدد محتوا در سال به همراه اجرای پلن 12 ماهه و پشتیبانی لیدی تارگت دریافت خواهید کرد. توجه کنید در این پکیج به شکل  حرفه ای ترین حالت خود امکانات سئو را دریافت خواهید کرد.

به بالای صفحه بردن