پکیج تولید محتوا

720,000 تومان15,000,000 تومان تومان

پلن سفارشی تولید محتوا

در این پکیج بانوی هدف با تعرفه 500.000 تومان براساس تعداد کلمات محاسبه می شود و آپلود محتوای سئو شده بر عهده شرکت می باشد. در این پکیج برای شما 24 محتوای 1800 کلمه ای تولید خواهد شد. بدون تحقیق کلمات کلیدی کلمه‌ای 90 تومان درنظر گرفته شده است و همراه با تحقیق کلمه کلیدی کلمه‌ای 185 تومان می باشد.  تولیدمحتوا همراه با تحقیق کلمات کلیدی دریافت خواهید کرد. برای آرامش خاطر شما عزیزان 2 ساعت مشاوره سئو تخصصی در اختیار شما قرار می گیرد و تمام محتواهای تولید شده به شرط کیفیت و یونیک بودن تحویل شما می شوند.

پلن برنزی تولید محتوا

در این پکیج بانوی هدف با تعرفه 3.500.000 تومان براساس تعداد کلمات محاسبه می شود و آپلود محتوای سئو شده بر عهده شرکت می باشد. در این پکیج برای شما 12 محتوای 1800 کلمه ای تولید خواهد شد. تعداد کلمات در این پکیج بصورت هفتگی خواهد بود و  حدود  کلمه ای 21.600 تومان برآورد قیمت است. تولیدمحتوا همراه با تحقیق کلمات کلیدی دریافت خواهید کرد. برای آرامش خاطر شما عزیزان 2 ساعت مشاوره سئو تخصصی در اختیار شما قرار می گیرد و تمام محتواهای تولید شده به شرط کیفیت و یونیک بودن تحویل شما می شوند.

تولید محتوای حرفه ای
طراحی سایت

پلن نقره ای تولید محتوا

در این پکیج بانوی هدف با تعرفه 7.500.000 تومان براساس تعداد کلمات محاسبه می شود و آپلود محتوای سئو شده بر عهده شرکت می باشد. در این پکیج برای شما 24 محتوای 1800 کلمه ای تولید خواهد شد. تعداد کلمات در این پکیج بصورت هفتگی خواهد بود و  حدود  کلمه ای 43.200 تومان برآورد قیمت است. تولیدمحتوا همراه با تحقیق کلمات کلیدی دریافت خواهید کرد. برای آرامش خاطر شما عزیزان 2 ساعت مشاوره سئو تخصصی در اختیار شما قرار می گیرد و تمام محتواهای تولید شده به شرط کیفیت و یونیک بودن تحویل شما می شوند.

پلن طلایی تولید محتوا

در این پکیج بانوی هدف با تعرفه 10.800.000 تومان براساس تعداد کلمات محاسبه می شود و آپلود محتوای سئو شده بر عهده شرکت می باشد. در این پکیج برای شما 30 محتوای 1800 کلمه ای تولید خواهد شد. تعداد کلمات در این پکیج بصورت هفتگی خواهد بود و  حدود  کلمه ای 54 تومان برآورد قیمت است. تولیدمحتوا همراه با تحقیق کلمات کلیدی دریافت خواهید کرد. برای آرامش خاطر شما عزیزان 3 ساعت مشاوره سئو تخصصی در اختیار شما قرار می گیرد و تمام محتواهای تولید شده به شرط کیفیت و یونیک بودن تحویل شما می شوند.  سنجش کیفیت محتوا در گوگل با kpi بالا از مزایای این پکیج است.

به بالای صفحه بردن