Sale!

مشاوره بازاریابی

950,000 تومان تومان

برای اینکه هر کاری را بهتر و دقیق تر در دنیای امروز انجام دهید بهتر است از مشاوران با تجربه استفاده کنید.

مشاوره دیجیتال مارکتینگ زمانی ثمربخش است که در مورد محصول و خدمت شما اطلاعات جامعی وجود داشته باشد. شما در بیشتر موارد نیاز به مشاوره بازاریابی دارید در حالیکه مشاوره دیجیتال مارکتینگ یکی از زیر بخش های اجرایی جهت بازاریابی آنلاین است.

 

 

  • گاهی شما صرفا یک ایده دارید، و محصول و خدمتی ایجاد نشده است، در این مرحله شما به دنبال تحقیقات بازار در مورد محصول یا خدمت خود هستید. مشاوره شما با نام تحقیقات بازار اولیه جهت برآورد هزینه تولید محصول و زمانبندی ورود به بازار انجام خواهد شد.
  • گاهی شما محصول و خدمت را دارید اما هنوز وارد فرایندهای بازاریابی و فروش نشدید، نیاز به تحلیل رقبا و بازار برای بهترین ورود به بازار هستید.
  • مشاوره شما در این مرحله مشاوره برنامه بازاریابی است.
  • گاهی شما محصول دارید و فروش هم دارید اما برای بازاریابی نیاز به راهکارهای جدیدی دارید، مشاوره شما در این مرحله بر اساس تحلیل کامل کسب و کار شما صورت می گیرد و معایب و مزایای فعلی شما شناسایی می گردد.
  • گاهی کسب و کار شما فعال و پویا در حال کار است و شما به دنبال مدیر دیجیتال مارکتینگ برای ثمربخشی بیشتر در بازارآنلاین هستید، مشاوره شما در این مرحله بررسی مراحل بالا و راهنمایی در جهت رشد می باشد.

هر آنچه در مشاوره دیجیتال مارکتینگ انجام می شود به صورت پرونده جامعی در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده به شما ارائه می گردد.

برای اینکه وارد مشاوره شوید باید این سؤال ها را پاسخ دهید.

1- کسب و کار شما در چه مرحله است ؟ مرحله تولید محصول، مرحله معرفی محصول، مرحله رشد، مرحله بلوغ یا مرحله ثبوت ؟

2-برای بخشی که هستید چقدر بودجه جهت ارتقاء دارید؟ آیا توانمندی مالی لازم را دارید؟

3-شما می خواهید ظرف چه مدتی به چه هدفی برسید؟

4-سه سال آینده کسب و کار خود را چگونه تصور می کنید؟

خدمات دیجیتال مارکتینگ
به بالای صفحه بردن