پکیج گوگل ادز

10,000,000 تومان100,000,000 تومان تومان

پکیج پلن برنزی

در این پکیج حساب شما به مبلغ 7000.000 تومان شارژ خواهد شد. در این پلن اکانت شما به ارزش 3.000.000 تومان مدیریت می شود و با تضمین کیفیت کلیک براساس شاخص kpi ، یک گزارش کامل از آنالیز کسب و کار شما ارائه خواهد شد. همچنین در این پلن تضمین خواهد شد که به طور متوسط 8000 کلیک در ورودی خود دریافت خواهید کرد.

پکیج پلن نقره ای

در این پکیج حساب شما به مبلغ 25.000.000 تومان شارژ خواهد شد. به طور حدودی تعداد 31250 کلیک ورودی دریافت خواهید کرد و در این پلن اکانت شما به ارزش 6.250.000 تومان مدیریت می شود. لازم به ذکر است با تضمین کیفیت کلیک براساس شاخص kpi ، یک گزارش کامل از آنالیتیکس کسب و کار شما ارائه خواهد شد. همچنین در این پلن تضمین خواهد شد که نرخ تبدیل بسیار بالایی دریافت خواهید کرد.

پکیج پلن طلایی

در پکیج طلایی حساب شما به مبلغ 50.000.000 تومان شارژ خواهد شد. اکانت گوگل ادز شما به ارزش 10.000.000 تومان توسط شرکت مارکتینگ دیجیتالی بانوی هدف مدیریت خواهد شد. در پکیج طلایی به طور حدودی تعداد 85823 کلیک ورودی دریافت خواهید کرد و در این پلن اکانت شما به ارزش 3.000.000 تومان مدیریت می شود. لازم به ذکر است با تضمین کیفیت کلیک براساس شاخص kpi ، یک گزارش کامل از آنالیتیکس کسب و کار شما ارائه خواهد شد. همچنین در این پلن تضمین خواهد شد که نرخ تبدیل بسیار بالایی دریافت خواهید کرد. در این پکیج به منظور افزایش رضایتمندی شما عزیزان راهکار افزایش فروش مختص کسب و کار شما نیز ارائه می شود.

خدمات گوگل ادز

پکیج پلن الماسی

در پکیج الماسی شما با پرداخت 1.000.000 تومان می توانید استراتژی کمپین طراحی شده توسط شرکت مارکتینگ دیجیتالی بانوی هدف را دریافت خواهید کرد. در پکیج الماسی طبق نیاز شما پکیج طراحی می‌شود و پس از اتمام کمپین طراحی شده برای شما برحسب kpi درصد کارمزد حدود 12% تا 25% دریافت می‌شود. لازم به ذکر است با تضمین کیفیت کلیک براساس شاخص kpi ، یک گزارش کامل از آنالیتیکس کسب و کار شما ارائه خواهد شد. همچنین در این پلن تضمین خواهد شد که نرخ تبدیل بسیار بالایی دریافت خواهید کرد.

به بالای صفحه بردن