آکادمی

چهار برابر یاد بگیرید

دوره تخصصی دیجیتال مارکتینگ و سئو بانوی هدف آموزشی و عملیاتی است

بنابراین شما بعد از دوره به یک کارشناس تمام عیار با رزومه عملی تبدیل می شوید

این دوره برای کسانی که قصد دارند کارشناس دیجیتال مارکتینگ شوند یا قصد دارند کسب و کار خود را راه اندازی کنند، طراحی شده است.

قیمت خدمات دیجیتال مارکتینگ

موفقیت راهی است که از آگاهی می گذرد برای مشاوره تماس بگیرید.

دریافت مشاوره بازاریابی
به بالای صفحه بردن