دوره تخصصی دیجیتال مارکتینگ

25,000,000 تومان تومان

چهار برابر یاد بگیرید اما نصف پرداخت کنید

سرفصل آموزشی

شما 24 جلسه 4 ساعته آموزش دارید و 24 جلسه 4 ساعته نیز کار عملی دارید

ساعت دوره 192 ساعت

به بالای صفحه بردن